รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล

3 เมษายน 2565

วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) พร้อมด้วย ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และคณะ เดินทางไปตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พบปะผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ และรับฟังข้อมูลทั่วไปของตำบลควนกาหลง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และข้อมูลการของบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างสนามกีฬาควนกาหลง จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนต่อไป

แชร์บทความ :