รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ย้ำพร้อมผลักดันตลาดสวนไผ่ ผัง 7 ของจังหวัดสตูล เป็นตลาดต้นแบบในพื้นที่ ตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3 เมษายน 2565

วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานเปิดตลาดสวนไผ่ ผัง 7 ของจังหวัดสตูล โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และคณะ เข้าร่วม จากนั้นได้เดินทางไปพบปะประชาชน และเยี่ยมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้า พร้อมอุดหนุนสินค้าภายในตลาดสวนไผ่ ณ วัดนิคมพัฒนาราม (ผัง 7) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

     รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตลาดแห่งนี้ว่าจะนำตลาดสวนไผ่ไปเผยแพร่ต่อกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ 3 หน่วยงานหลักของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดสตูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต้นแบบการบริหารจัดการและขับเคลื่อนต่อยอดสู่การพัฒนาต่อไปให้ได้อย่างยั่งยืน และให้ตลาดแห่งนี้เป็นต้นแบบในพื้นที่ ซึ่งเห็นได้จากการดำเนินการที่ครอบคลุมในทุกด้าน โดยเฉพาะการดึงเยาวชนมามีส่วนร่วมสานต่อวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ การแสดงมโนราห์ และการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ตอบโจทย์นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนให้ได้มากที่สุด เป็นการสร้างความเข้มแข็งลงสู่ฐานรากของประเทศไทย เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง มีพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

     ด้าน พระครูโสภณปัญญาสาร  เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม กล่าวว่า ตลาดสวนไผ่ ผัง 7 เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้ร่วมระดมความคิดหาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยต่อ ยอดจากโครงการเปิดวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน สู่ตลาดสวนไผ่ ผัง 7 และเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้กับจังหวัดสตูล ภายในตลาดมีการจำหน่ายสินค้าชุมชน อาหารพื้นบ้าน สินค้าพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน จำหน่ายในรูปแบบตลาดย้อนยุค ใช้ภาชนะที่ทำจากธรรมชาติลดการใช้พลาสติก

     ทั้งนี้ ตลาดสวนไผ่ ผัง 7 กำหนดเปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00

แชร์บทความ :