ไทยเบฟ ขานรับนโยบายรัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เตรียมจัดงานใหญ่ "Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย" ครั้งที่ 7 ชูแนวคิด "สายน้ำ ยาม ฟ้าใส"

5 เมษายน 2565

รมว.พิพัฒน์กล่าว "เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในปีนี้รัฐบาล โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) อนุมัติให้ประชาชนสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัยไร้โควิด 19" เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ ของวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New normal และอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพบปะครอบครัว รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting, และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด"

    "งาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ นับเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมสงกรานต์ที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยมีรูปแบบการจัดงานที่เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างทั่วถึง อย่างสมดุล และอย่างยั่งยืน ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลในที่สุด อันเป็นกลไกสำคัญของความสำเร็จในการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย สู่มิติใหม่ เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม"

     บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมจัดงานแถลงข่าวงาน"Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย" ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลวัฒนธรรมระดับประเทศ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ตอกย้ำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องการ"บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก"พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

     ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สายน้ำ ยาม ฟ้าใส" เปิดปีใหม่ไทยอย่างเป็นสุข สดใส ดีงาม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นสิริมงคลของไทยและส่งเสริมพหุวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างสันติสุข โดยการผสานความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจ และราชการ รวมเป็น "บ.ว.ร. ยกกำลังสอง" เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผ่าน 3 มิติหลัก ESG (Economic & Environment, Social, Governance) ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมเก็บกลับรีไซเคิล และกิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้าน สืนสานวัฒนธรรม เพื่อนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนและสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น และขยายผลคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ในวงกว้างขึ้นผ่านสื่อออนไลน์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น 4 ภาค 6 จังหวัดของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 เมษายน 2565


แชร์บทความ :