งานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 2 (Thailand International Film Destination Festival 2014)

30 เมษายน 2557

วันที่ 29 เมษายน 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 2 (Thailand International Film Destination Festival 2014) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว ดารานักแสดง ผู้เข้าร่วมประกวด สื่อมวลชน และประชาชนที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมภายในงานครั้งนี้ภายใต้แนวคิด Thailand - Take Two.. Action! เทศกาลได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 29 เมษายน 2557 หลังการจัดงานในปีแรกประสบความสำเร็จ สามารถทำให้การขยายตัวของรายได้ ในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 มากถึง 22%

การจัดงานในปีนี้ มีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการให้เทศกาลนี้เป็นช่องทางเผยแพร่ศักยภาพของประเทศไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และความพร้อมด้านการให้บริการถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองไทยดึงดูดให้กลุ่มคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และผู้สนใจมาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย ซึ่งในปี 2557 นี้ได้ตั้งเป้าการขยายตัวของรายได้ไว้ที่ 2,500 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 15% จากปี 2556 ที่มีรายได้ 2,173.35 ล้านบาท ซึ่งประเมินจากปัจจัยรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบ โดยในเดือน ม.ค. - ก.พ. เกิดรายได้รวมแล้วกว่า 600 ล้านบาท

 ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะผู้บริหารโครงการ กล่าวว่า "การจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย นับว่าเป็นเทศกาลเดียวของโลกที่ผนวกอุตสาหกรรมภาพยนตร์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามารวมไว้ด้วยกัน และช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน ขับเคลื่อนไปด้วยกลยุทธ์ สามประการ ประการแรก คือ การแสดงศักยภาพความพร้อมของโลเคชั่น บุคลากรและเครื่องมือ ผ่านกิจกรรมการประกวดหนังสั้นนานาชาติ 
ประการที่สอง คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลเคชั่นแมเนเจอร์ให้สูงขึ้นด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้กับโลเคชั่นแมเนเจอร์คนไทยให้สามารถนำเสนอสถานที่ถ่ายทำในเมืองไทยได้อย่างมืออาชีพ เป็นด่านแรกที่จะเชิญชวนกองถ่ายหนังต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำ
ประการสุดท้าย คือ การตอกย้ำความไว้วางใจที่ประเทศไทยได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำด้วยการจัดฉายภาพยนตร์ในเทศกาลเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ถูกเลือกให้ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย

แชร์บทความ :