ประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ ตรุษจีน หาดใหญ่ 2566

25 มกราคม 2566

     วันที่  25 มกราคม 2566  เวลา 18.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ ตรุษจีน หาดใหญ่ 2566โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดสงขลา, นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และ ประธานกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ ให้เกียรติร่วมงาน ณ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

     รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่า งานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ ตรุษจีน หาดใหญ่ ของมูลนิธิมิตรภาพ สามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) ถือเป็นงานเทศกาลใหญ่ประจําปี คู่บ้านคู่เมืองชาวหาดใหญ่มาอย่างช้านาน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย ต่างให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วมเป็นจํานวนมากทุกปี แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งานประเพณีดังกล่าวต้องหยุดจัดไปถึง 2 ปี การกลับมาจัดงานในครั้งนี้จึงพิเศษและยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปี เพราะไม่เพียงแต่จะจัดงานติดต่อกัน ตลอดทั้ง 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 21 30 มกราคม 2566 แล้ว ยังถือเป็นการจัดงาน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งมูลนิธิฯ ปีที่ 65 ด้วย นับเป็นนิมิตหมายอันดี ของการเริ่มต้นศักราชใหม่ เสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิต และครอบครัวของผู้มาร่วมงาน

 

     ไม่เพียงเท่านั้น งานประเพณีดังกล่าวยังถือเป็นกิจกรรมสําคัญที่ช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมความเชื่อ สอดคล้องกับนโยบาย ฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ตลอดทั้ง 10 วัน ไม่น้อยกว่า 1.5 แสนคน สร้างเงินสะพัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1.5 พันล้านบาท จึงกล่าวได้ว่างานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ ตรุษจีน หาดใหญ่ ของมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) เป็นส่วนสําคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา และประเทศไทยโดยรวมด้วยการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

แชร์บทความ :