รมว.พิพัฒน์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งน้ำเงินขาวชาวแสงทอง เราน้องพี่ Blue-White Funrun หาดใหญ่

29 มกราคม 2566

วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 06.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งน้ำเงินขาวชาวแสงทอง เราน้องพี่ Blue-White Funrun ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน เยาวชน ประชาชนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของกีฬา การสร้างสุขภาพ พลานามัยที่ดี  โดยการออกกำลังกาย การสร้างการมีส่วนร่วมโดยมีกีฬาเป็นสื่อ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดสงขลา อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ซึ่งได้ประกาศให้จังหวัดสงขลาเป็น เมืองกีฬา1 ใน 16 จังหวัดของประเทศ โดยมี นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว, นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, นายกสมาคมศิษย์เก่าแสงทอง, คณะผู้บริหารโรงเรียนแสงทองวิทยา , ชมรมผู้ปกครอง, ครูโรงเรียนแสงทองวิทยา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งจำนวนกว่า 5,000 คน ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แชร์บทความ :