ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565)

27 สิงหาคม 2563

วันที่ 27 สิงหาคม 63 เวลา 13.00 น.​ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนฯ ได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ ของแผนฯ "คนไทยมีนันทนาการเป็นวิถีชีวิต" โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพลศึกษา และตัวแทนหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมประชุมด้วย ที่โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร

แชร์บทความ :