ข่าวเด่นกระทรวง
พิธีเปิดโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาชักพระทางน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 ตุลาคม 2565

พิธีเปิดโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาชักพระทางน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาชักพระทางน้ำ การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ภายใต้แนวคิด "สายน้ำแห่งศรัทธา ชักพระประเพณี" เพื่อเฉลิมฉลอง สร้างสีสันภายในงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอความเป็นมาและความผูกพันของชาวสุราษฎร์ธานี กับ แม่น้ำตาปี และ เรือพนมพระทางน้ำ เพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาวสุราษฎร์ธานีสืบไป โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวให้การต้อนรับ, นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ, นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้แทนส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำตาปี (ตรงข้ามวัดกลางเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี