กิจกรรมยกระดับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยวแบบชีวิตวิถีใหม่

3 กันยายน 2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 ปลัดกระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ มอบให้​ นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมยกระดับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว​ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศ​ รองรับนักท่องเที่ยวแบบชีวิต​วิถีใหม่ ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรม The Fair House Beach Resort & Spa  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี​ นายสุทัศน์ คงแย้ม ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมด้วยนางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานให้การต้อนรับ 

ทั้งนี้มีผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมรับฟังการรายงานภารกิจของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากพื้นที่เป้าหมายในการเปิดประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมรายงานภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย  จำนวน 80 คน​ จาก​ 25 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้

1.เพื่อให้ได้รับทราบความเข้าใจที่ตรงกันถึงเป้าหมายการเปิดประเทศ

2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว​ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความปลอดภัยให้สอดคล้องตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา​ 2019​​ ของกระทรวงสาธารณสุข

แชร์บทความ :