ปลัดท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 52

15 กันยายน 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นาย​โชติ​ ตราชู​ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 52 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (The 52nd ASEAN National Tourism Organisations Meeting) ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี H.E. Mr. Thong Rathasak ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา​ เป็นประธาน และมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวจากทุกประเทศสมาชิก รวมถึงเลขาธิการอาเซียนด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ. 2559-2563 (ASEAN Tourism Strategic Plan: ATSP 2016-2025 ) ของประเทศสมาชิก รวมถึงข้อเสนอกิจกรรมและโครงการใหม่ๆ ที่ประสงค์จะดำเนินการในปี 2564 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของแนวทางการรับมือและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านการดำเนินงานภายใต้แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งเป็นผลจากการประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

แชร์บทความ :