ประชุมเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์​ 2564 เวลา​ 10.00​ น.​ นายโชติ​ ตราชู​ ปลัด​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธาน​การประชุมเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564​ โดยมี​ นายทวี​ศักดิ์​ วาณิชย์​เจริญ​ รอง​ปลัด​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา, นายอารัญ​ บุญ​ชัย​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา, นายมงคล​ วิมล​รัตน์​ ผู้ช่วย​ปลัด​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา, นางฉวีวรรณ​ นิลวงศ์​ นักวิเคราะห์​นโยบาย​และแผนกลุ่ม​เชี่ยวชาญ​เฉพาะ​ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ​ ข้าราชการ​และเจ้าหน้าที่​ที่​เกี่ยวข้อง​ เข้าร่วม​ประชุม​ ณ​ ห้องประชุม​ 1​ กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ ซึ่ง​การประชุม​ใน​ครั้งนี้​มี​วาระ​การประชุม​เพื่อรายงาน​ภาพรวมคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563​ และเพื่อสรุปและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวง และการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA

แชร์บทความ :