บันทึกเทปกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

8 กรกฎาคม 2564

วันนี้ 8 ก.ค.64 เวลา 10.00 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ  รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอารัญ บุญชัย ผู้ตรวจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์  อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นตัวแทนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. กรุงเทพฯ

แชร์บทความ :