ปลัด ก.ท่องเที่ยวฯ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยานทท.ชาวต่างชาติ กรณีเด็กพลัดตกบ่อน้ำพุร้อน ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

23 ธันวาคม 2564

     วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมด้วยนายอนุกูล จันทร์จรัส ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และ ร้อยโท สิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ามอบเงินช่วยเหลือเยียวยา  จำนวน 680,000 บาท ให้แก่  Mrs. Irina Khreltova มารดาของเด็กชาย Mikhail Ivanov นักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย อายุ 7 ปี  ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จากกรณีที่ เด็กชาย Mikhail Ivanov ประสบอุบัติเหตุพลัดตกบ่อน้ำพุร้อน ที่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ปัจจุบันได้พักรักษาตัวอยู่ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้  Mr. Vladimir Kim Second secretary & Press secretary of the embassy และ Mr.Redoune  Mebarek ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร และ รศ.ดร.น.พ.หม่อมหลวง กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในครั้งนี้ด้วย

     รายละเอียดการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา เด็กชาย Mikhail Ivanov นักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย อายุ 7 ปี ประกอบด้วย

1. กรณีได้รับอันตรายสาหัส จำนวน 180,000 บาท

 ตามนัย ข้อ 8 นักท่องเที่ยวจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ โดยมิได้

เกิดจากความประมาท เจตนา หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว (5) อุบัติเหตุ

ตามนัย ข้อ 9 รายละเอียดการช่วยเหลือเยียวยา (1) การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรืออันตรายสาหัสซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปลงศพนอกประเทศภูมิลำเนา หรือค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรือกระดูกของนักท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนา ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน

2. กรณีค่ารักษาพยาบาล จำนวน 500,000 บาท

 ตามนัย ข้อ 8 นักท่องเที่ยวจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ โดยมิได้

เกิดจากความประมาท เจตนา หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว (5) อุบัติเหตุ

 ตามนัย ข้อ 9 รายละเอียดการช่วยเหลือเยียวยา (2) ค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์รวมถึงค่าเคลื่อนย้ายภายในประเทศไทย ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท/คน

*หมายเหตุ การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พ.ศ. 2558

แชร์บทความ :