รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ให้นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะเข้าหารือในประเด็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดชุมพร

16 มิถุนายน 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

 

เวลา 9.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะเข้าหารือในประเด็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดชุมพร โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ,นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

โดยสรุปประเด็นการหารือ ดังนี้

 1. งานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 30 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2565 ณ หาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

2. โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune) จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งขอเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วงเดือนกันยายน 2565

3. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดชุมพร วงเงิน 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) กำหนดดำเนินโครงการช่วงเดือนกรกฎาคม

แชร์บทความ :