รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวปิดกิจกรรมเวิร์กช็อป 6 หน่วยงาน กระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในและต่างประเทศ

20 มิถุนายน 2565

วันที่ 19 มิถุนายน 2565  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา (รมว.กก.) รับฟังข้อเสนอและกล่าวปิดกิจกรรมการประชุมเวิร์คช็อป 6 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจ้ดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 เขื่อนศรีนครินทร์ .กาญจนบุรี เพื่อนำเสนอกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศและตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งได้บูรณาการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยโครงการที่ถือเป็นการกระตุ้น หรือบูสเตอร์ ช็อต (Booster shot) จะได้นำเสนอต่อ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อไป โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว, นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา, นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วม

แชร์บทความ :