รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานมหกรรมการแข่งขันมวยไทยจังหวัดชุมพร "ศึกช้างมวยไทย เกียรติเพชร+ฮิปปี้ไฟต์ สัญจร"

23 มิถุนายน 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 (21.00น.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมการแข่งขันมวยไทยจังหวัดชุมพร "ศึกช้างมวยไทย เกียรติเพชร+ฮิปปี้ไฟต์ สัญจร" ในงาน "เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร" เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และเพื่อพัฒนามวยไทยให้เป็นกีพาเอกลักษณ์ของชาติที่มั่นคง และยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬามวย ได้กำหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริม การจัดการแข่งขันกีฬามวยเพื่อต่อยอดการเป็นกีฬาอาชีพที่เข้มแข็ง ซึ่งแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินี้ได้มุ่งหวังให้คนไทย ได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้องจนเป็นวิถีชีวิต มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มีการบริหารจัดการกีฬาทุกมิติอย่างเป็นระบบ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ณ เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร

          การแข่งขันครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5 (ททบ.5) ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 23.00 น. และมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้จาราชการจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, นายศรีชัย วีระนรพานิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร, พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร, นายเมธา อินทรโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร, นายนุกูล แก้วสวี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร, นายณัฐกร หงศ์เจริญกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ให้เกียรติร่วมงาน

          รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565 เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ด้านการเกษตรอย่างทันสมัยและเกษตรมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งผลิตภัณฑ์และผลไม้เมืองชุมพร อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์ประเพณีการแต่งกายชุดผ้าไทย ภายใต้กิจกรรมภายในงานมากมาย พร้อมสืบสานกีฬาประจำชาติอย่าง "มวยไทย"รายการ "ศึกช้างมวยไทย+ฮิปปิ้ไฟต์ สัญจร" ที่ได้สร้างความบันเทิงให้ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

          "ทั้งนี้ การจัดมหกรรมการแข่งขันมวยไทยนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ให้มีความแข็งแรงแล้ว ปัจจุบันยังส่งผลถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย นับเป็นโอกาสดีที่จังหวัดชุมพรจะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยว นักมวยที่มีชื่อเสียงและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ เนื่องจากจังหวัดชุมพรนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งตามแนวธรรมชาติและประวัติศาสตร์" รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวทิ้งท้าย

แชร์บทความ :