รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการแข่งขันกีฬา อบต.ควนโพธิ์ จ.สตูล ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวในพื้นที่

25 มิถุนายน 2565

วันที่ 25 มิถุนายน 2565  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 16 ประจําปี 2565 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้ประชาชนได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี สร้างความสามัคคีในสังคม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมีนายชาตรี  ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล นำส่วนราชการให้การต้อนรับ ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด เช่น วิ่งฟันรันระยะทาง 6 กิโลเมตร ฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี วอลเลย์บอลหญิง และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ บริเวณที่ทำการเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาพญาบังสา ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

     รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและขอชื่นชมที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาอันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ขอให้นักกีฬาได้ตระหนักว่าการแข่งขันกีฬานั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการได้เข้าร่วมการแข่งขันทำให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย การได้แสดงออกถึงความสามารถในการเล่นกีฬา อันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักคำว่า "น้ำใจนักกีฬา" การเชื่อมความรัก ความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างพี่น้องประชาชน หน่วยงานท้องถิ่นอันจะเป็นหนทางสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติร่วมกันต่อไป
แชร์บทความ :