รมว.พิพัฒน์ เปิดงาน Run for Phuket Expo 2028

24 กรกฎาคม 2565

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล Run for Phuket Expo2028 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ แห่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ร่วมด้วย ณ เขื่อนบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

     รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่า "ตามที่หลายท่านได้ทราบว่าประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028 Phuket, Thailand หัวข้อ Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity โดยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวจะเป็นโอกาสอันดีในการนำเสนอศักยภาพด้านการสาธารณสุข การท่องเที่ยว การเป็นศูนย์กลาง ด้าน Medical Hub ตลอดจนความเป็นตัวตนของจังหวัดภูเก็ตให้ชาวโลกได้รับรู้ โดยจะจัดขึ้นบนที่ดินราชพัสดุแปลงบ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางจังหวัดภูเก็ตกำลังผลักดันให้เกิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก หรือเมดิคอล พลาซ่า ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักษ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร

     ซึ่งการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนชาวภูเก็ต ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo ที่จะเกิดขึ้นในปี 2028 ซึ่งผมได้รับทราบมาว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมาแล้วกว่า 3,000 คน และทุกท่านครับ รายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทางผู้จัดจะมอบให้กับหออภิบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

     สิ่งที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะสำเร็จลงมิได้ หากขาดความร่วมมือจากทุกท่านซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยและภูเก็ตประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo และหากประเทศไทยได้ รับเลือกจัดงาน EXPO 2028 จะเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทุกประเทศพร้อมจะพัฒนาไปด้วยกันและงาน Expo ครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้ทุกประเทศไปสู่อนาคตที่สดใสด้วยกันครับ"
แชร์บทความ :