รมว.พิพัฒน์เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome

24 กรกฎาคม 2565

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานการเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทยและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "บทบาทกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมด้วย ณ โรงแรม ลา ฟลอร่า เขาหลัก จังหวัดพังงา

     รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่า "งานเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวม เพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้หายป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน อันจะนำมาสู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทยในวันนี้ เปรียบเสมือนเป็นการเผยโฉมมิติใหม่ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาด้วยการชูจุดขายความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำของโลก โดยผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพใหม่ที่กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกในขณะนี้ แสดงให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านั้น โปรแกรมการฟื้นฟูดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับแนวคิดการพัฒนาตามนโยบาย เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของรัฐบาล เนื่องจากเป็นการผลิตสินค้าและบริการใหม่ โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ให้กับทุกห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ประชาชน ชุมชน จนถึงผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้มีรายได้สูงขึ้น สู่การฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยวในที่สุด

     ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย และหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ที่ได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มจังหวัดอันดามันและของประเทศไทยมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะช่วยกันผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม และต่อยอดให้ประเทศไทยก้าวสู่อันดับ 1 ด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลกต่อไป"

แชร์บทความ :