เลขา รมว.กก. ร่วมส่งคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11

26 กรกฎาคม 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) มอบหมายให้ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมส่งคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่  พร้อมทั้ง ให้โอวาทในโอกาสที่คณะนักกีฬาฯเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ เมืองสุราการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

     นายเขมพล กล่าวว่า "ในนามของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผมขอแสดงความชื่นชมกับคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ที่จะเดินทางไปสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติให้แก่วงการกีฬาของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ เมืองสุราการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2565"

     "รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ และจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไปร่วมการแข่งขัน ซึ่งนอกเหนือจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยได้แสดงความสามารถในวงการกีฬาแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ผมจึงขอให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยความตั้งใจ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง รักษากฎ กติกา มารยาท และการให้อภัย ทั้งในสนามและนอกสนามแข่งขัน"

     "สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการเตรียมจัดการความพร้อมต่างๆและขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความมุ่งหวัง ขอให้เดินทางไปและกลับโดยสวัสดิภาพทั่วกัน"

แชร์บทความ :