PATA Destination Marketing Forum 2022

4 สิงหาคม 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุม PATA Destination Marketing Forum 2022 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

     รมว.พิพัฒน์กล่าวว่า "กระผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน PATA Destination Marketing Forum 2022 งานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 ถึง 4 สิงหาคม 2565 ภายใต้แนวคิด ฟื้นฟูการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยววิถีชุมชน การจัดงานในครั้งนี้ได้ถูกออกแบบไว้อย่างน่าสนใจในหลากหลายประเด็น อันจะทําให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับโลกเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด และประสบการณ์อันหลากหลาย ผ่านการอภิปรายในด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งงาน นี้ได้บรรจุกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้รู้จักกัน ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในเส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย"

     กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน และสนุกสนานไปกับการ สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนในจังหวัดสงขลา และจะได้นําความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป และหวังว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจไม่รู้ลืมกับประสบการณ์ที่ได้รับจากจังหวัดสงขลาแห่งนี้ และกลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราชาวสงขลาอีกครั้ง

แชร์บทความ :