รมว.พิพัฒน์ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดโครงการเดิน – วิ่งรวมพลคนกีฬา วิ่งวิถีใหม่ ใจกลางเมือง “Sports Day Run Thailand Series 2023”

26 มกราคม 2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก.) เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดโครงการเดิน วิ่งรวมพลคนกีฬา วิ่งวิถีใหม่ ใจกลางเมือง “Sports Day Run Thailand Series 2023โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

     รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่า "กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานให้การส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา โดยมุ่งหวังให้คนไทยในทุกพื้นที่ใส่ใจ สุขภาพของตนเอง สร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการนำพาให้เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

      กิจกรรมเดิน-วิ่ง รวมพลคนกีฬา วิ่งวิถีใหม่ ใจกลางเมือง “Sports Day Run Thailand Series 2023เป็นการเปิดโอกาสให้แฟนคลับและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายร่วมกับเหล่าบรรดานักกีฬาที่มีชื่อเสียงและเป็นขวัญใจของคนไทย โดยมีทั้งรูปแบบ Virtual Walk-Run เดิน-วิ่ง สะสมระยะทางที่ไหนก็ได้ และกิจกรรมเดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร ที่สวนสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งการมีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงด้านการออกกำลังกายมาร่วมกิจกรรมด้วย จะช่วยเพิ่มกระแสความตื่นตัว พร้อมช่วยจูงใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของกระทรวง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬาของชาติ ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงและของประเทศ"

แชร์บทความ :