รมว. พิพัฒน์ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์มณฑปพ่อขุนศรัทธาวัดท่าแค

6 มกราคม 2565

วันที่ 6 มกราคม 2565 ณ วัดท่าแค อ.เมืองพัทลุง นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์มณฑปพ่อขุนศรัทธาวัดท่าแค  ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (โนราโรงครูท่าแค) ได้จัดขึ้น  โดยมี ดร.นาที  รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธ์  ผวจ.พัทลุง เข้าร่วม ทั้งนี้  ชุมชนท่าแคเป็นชุมชนที่มีความเข้มข้นในความเชื่อถือและความศรัทธาในศาสตร์ของโนรา  อันเนื่องมาจากตำนานของโนราที่สืบทอดกันมาโดยมุขปาฐะพ่อขุนศรีศรัทธา  ภายหลังได้รับประทานเครื่องทรงจากเจ้าพระยาสายฟ้าฟาด (เจ้าเมืองลุงยุคนั้น) เลยกลายเป็นครูต้นโนราที่ได้พำนักอาศัยอยู่ที่โคกขุนทา  เมื่อเสียชีวิตก็ได้ฝังกระดูกไว้ใต้ต้นโพธิ์ในวัดท่าแคแห่งนี้  ทำให้วัดท่าแคเป็นสถานที่สำคัญในการรำลึกถึงครูต้น  และเชื้อสายโนรา  โดยได้มีการจัดกิจกรรมโนราโรงครูขึ้นเพื่อถวายพ่อขุนศรีศรัทธาและครูหมอตายายโนรา  มาตั้งแต่สมัยของโนราแปลกดำท่าแค  โนราสมพงษ์น้อยดาวรุ่ง  สืบเนื่องมาถึงโนราเกรียงเดชเทพศรัทธา  เจ้าพิธีกรรมโรงครูท่าแคในปัจจุบัน

     อย่างไรก็ตาม ในปี  พ.ศ.2514  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร  ได้ทรงสร้างศาลาและรูปปั้นของพ่อขุนศรีศรัทธา และพรานบุญ  มาประดิษฐานไว้  ณ  วัดท่าแค  เพื่อให้เป็นจุดยึดเหนี่ยวของศาสตร์ศิลป์  และลูกหลานโนรา  ที่นับวันจะยิ่งทวีความศรัทธาและหลั่งไหลกันมากราบไหว้บูชาอย่างผู้กตัญญูรู้คุณ  ดังนั้น  คณะกรรมการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (โนราโรงครูท่าแค)  จึงได้จัดสร้างมณฑปพ่อขุนศรีศรัทธาขึ้น  เพื่อให้เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ศรัทธา  และคงไว้แห่งเอกลักษณ์ของศิลปะที่เรียกว่า " โนรา"

     ทั้งนี้ มโนราห์ (โนรา) เกรียงเดช ได้รับคำแนะนำจาก นายเอกชัย  ศรีวิชัย  ให้ไปรู้จักกับอาจารย์ทวี  พลายด้วง  และ  ดร.นาที  รัชกิจประการ  ให้ช่วยเรื่องการสร้างมณฑปพ่อขุนศรีศรัทธาวัดท่าแค  ต่อมา  ดร.นาทีฯ  ก็ได้นำมโนราห์เกรียงเดชไปพบกับอาจารย์เขียนศักดิ์  แสงเกลี้ยง  สถาปนิกผู้ออกแบบมณฑป  และได้นำอาจารย์เขียนศักดิ์ฯ มายังวัดท่าแคเพื่อออกแบบมณฑป  และได้กำหนดวางศิลาฤกษ์กันในวันนี้

แชร์บทความ :