รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานจัดแสดงแสง สี เสียงย้อนรอยประวัติศาสตร์ อารยธรรมอาณาจักรศรีวิชัย

4 มิถุนายน 2565

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง  "เล่าเรื่องเมืองงาม อารยธรรมอาณาจักรศรีวิชัย" ในโครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมกันนี้มี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล), ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช, นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช, นางศิริกมล แก้วแสงอ่อน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช และนางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผอ. ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงาน ณ สวนสาธารณะศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

          สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย จึงใช้โอกาสของเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนมหามงคลนำร่องจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นปฐมบท โดยรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช จะเน้นการสนองตอบสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาปัญญาและความรู้สึกดีๆ ผ่านกิจกรรมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เกิดความซึมซับประวัติความเป็นมาที่ดีงามของงานประเพณีดังกล่าว ซึ่งนำเสนอโดยคนรุ่นใหม่ เพื่อชักนำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น อันจะเป็นมิติของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ที่จะไม่มีใครได้อยู่ฝ่ายเดียว แต่จะเป็นความร่วมมือระหว่างพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนและเอกชนจะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญของกิจกรรม โดยการจัดงานครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565

...ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช/

4 มิถุนายน 2565

แชร์บทความ :