รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมไก่ทอดหาดใหญ่ 2022 และงาน Street Food Festival 2022"

24 มิถุนายน 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 (15.00น.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมไก่ทอดหาดใหญ่ 2022 และงาน Street Food Festival 2022" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน  ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นี้ ณ สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ (ตรงข้ามมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพไก่ทอดหาดใหญ่ให้เป็นอาหารเอกลักษณ์และตราประจำถิ่นของจังหวัดสงขลา และ เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในการช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา ภายในงานจะมีบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 100 บูธ โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดสงขลา, นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่

     รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เมื่อพูดถึงอําเภอหาดใหญ่ สิ่งแรกที่คนทั่วไปจะต้องนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ คือ "ไก่ทอด" จนมีคํากล่าวว่า "หากไม่ได้ลิ้มลองรสชาติไก่ทอดหาดใหญ่แสดงว่ายังมาไม่ถึง อําเภอหาดใหญ่" เป็นการสะท้อนถึงพลังของ "Soft power" ด้าน "อาหาร" ของอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้เป็นอย่างดียิ่ง "งานมหกรรมไก่ทอดหาดใหญ่ในครั้งนี้ จึงเป็นการดําเนินงานที่สอดรับกับนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ได้แก่ Food (อาหาร), Film (ภาพยนตร์และวีดิทัศน์), Fashion (การ ออกแบบแฟชั่นไทย), Fighting (ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย) และ Festival (เทศกาล ประเพณีไทย) ของรัฐบาล โดยชู "อัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นของหาดใหญ่" มาช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ในการดึงรายได้เข้าสู่จังหวัด ต่อยอดศักยภาพทางด้านอาหารของจังหวัดสงขลาไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ต่อไป ซึ่งจะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและประเทศไทยโดยรวมในที่สุด" รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวทิ้งท้าย

     โดยภายหลังจากการแถลงข่าวฯ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ผู้จัดการบาสเกตบอลอาวุโสนานาชาติ เข้าพบเพื่อหารือ และ เสนอแนวทางในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับนานาชาติของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

แชร์บทความ :