รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "ภูมิใจสัมพันธ์ ท้องถิ่น ท้องที่ คัพ" ครั้งที่ 1 ณ อบต.บ้านควน จ.สตูล

25 มิถุนายน 2565

วันที่ 25 มิถุนายน 2565  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "ภูมิใจสัมพันธ์ ท้องถิ่น ท้องที่ คัพ" ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอควนโคน และตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 โดยมี นายกูดานัน หลังจิ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลทั้ง 2 เขต, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล เข้าร่วมงาน ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

     รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า มีความประทับใจที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของพี่น้อง ชาวจังหวัดสตูล ที่ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนกีฬา ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะทำให้เกิดความสามัคคีกันภายในท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างพี่น้องประชาชนและหน่วยงานองค์กร อีกทั้งยังเป็นหนทางสู่การพัฒนาชุมชนร่วมกันต่อไปในอนาคต ขอให้นักกีฬาทุกคนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แข่งขันกีฬาด้วยความถูกต้องตามกฎกติกา มีความยุติธรรม และที่สำคัญคือการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ "กีฬา" นำประโยชน์สุขมาให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
แชร์บทความ :