พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

25 กรกฎาคม 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป โดยภายหลังการถวายสัตย์ปฏิญาณ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำข้าราชการ ในสังกัดฯ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องโถง กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา

แชร์บทความ :