Welcome Dinner PATA Destination Marketing Forum 2022

3 สิงหาคม 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 18.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม PATA Destination Marketing Forum 2022(Welcome Dinner PATA Destination Marketing Forum 2022) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

     รมว.พิพัฒน์กล่าวว่า "ขอขอบคุณสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) ที่เลือกจังหวัดสงขลาเป็นสถานที่จัดงานประชุมการท่องเที่ยวนานาชาติ PATA Destination Marketing Forum 2022 ในปีนี้ จังหวัดสงขลาถือเป็นศูนย์กลางด้าน การค้า การลงทุน การบริการ และคมนาคมที่สําคัญของภาคใต้ตอนล่าง อีกทั้งเป็นประตู เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ จนได้รับการขนานนามให้เป็น ศูนย์กลาง การค้าชายแดนใต้ และความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยว การจัดประชุม สัมมนา การจัดงานแสดงสินค้า และงานอีเว้นต์เป็นอย่างยิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นส่วน สําคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลัง การแพร่ระบาดของโควิด 19 พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของเอเชีย แปซิฟิกให้ก้าวต่อไปอย่างมั่งคั่ง และมั่นคง

     ในนามของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกํากับ ดูแล และส่งเสริมภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และสนุกสนานไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาที่หารับชมได้ยาก

แชร์บทความ :