สถาบันวิจัยด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Japan Transport and Tourism Research Institute: JTTRI) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ

5 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรับรองชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) พร้อมด้วย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ นายมาซาฟูมิ ชุคุริ (Mr. Masafumi Shukuri) ประธานสถาบันวิจัยด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Japan Transport and Tourism Research Institute: JTTRI) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความขอบคุณที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การสนับสนุนในการจัดตั้งสถาบันวิจัยด้านการขนส่งและท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น สำนักงานภูมิภาคอาเซียน อินเดีย (ASEAN India Regional Office: JTTRI AIRO) ประจำกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้หารือในประเด็นด้านการท่องเที่ยวโดยขอให้สถาบัน JTTRI ช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเสนอให้ประเทศญี่ปุ่นผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับสถาบันวิจัยด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JTTRI) เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวร่วมกันต่อไปในอนาคต

แชร์บทความ :