ข่าวเด่นวันนี้
นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานงานแถลงความสำเร็จในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ
19 พฤษภาคม 2566

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานงานแถลงความสำเร็จในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานงานแถลงความสำเร็จในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ณ คูหานิทรรศการประเทศไทย (Thai Pavilion) ซึ่งจัดโดยกรมการท่องเที่ยวและกระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบันประเทศไทยได้กลายเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ผู้สร้างภาพยนตร์จากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจ ด้วยความสวยงามและหลากหลายของสถานที่ ความพร้อมและคุณภาพของทีมงานชาวไทยที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกระบวนการถ่ายทำทั้ง Pre and Post Production รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 76
17 พฤษภาคม 2566

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 76

ระหว่างวันที่ 16-21 พ.ค. 2566 นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมคณะ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 76 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และมาตรการจูงใจผู้ประกอบการ รวมทั้งร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งจะเสด็จเป็นองค์ประธานจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Thai Night) ในวันที่ 20 พ.ค. 2566

การประชุมคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Committee Meetings: ATCM) ณ เมืองลาบวนบาโจ ประเทศอินโดนีเซีย
15 พฤษภาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Committee Meetings: ATCM) ณ เมืองลาบวนบาโจ ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Committee Meetings: ATCM) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองลาบวนบาโจ ประเทศอินโดนีเซีย

รมว.พิพัฒน์ กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา อดีต – ปัจจุบัน -อนาคต” ที่ สงขลา
11 พฤษภาคม 2566

รมว.พิพัฒน์ กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา อดีต – ปัจจุบัน -อนาคต” ที่ สงขลา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา อดีต – ปัจจุบัน - อนาคต” เนื่องด้วยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือกับสมาชิกในการสรุปแนวทางมาตรการ การเตรียมความพร้อม สภาพปัญหาและแนวคิดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน และปีต่อไป ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้มีความยั่งยืน เกิดรายได้กระจายยังทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมกรุงเทพ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ จังหวัดสงขลา

รมว.พิพัฒน์ เปิดการอบรมโครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมและการใช้สนามกีฬา โดย สมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่
11 พฤษภาคม 2566

รมว.พิพัฒน์ เปิดการอบรมโครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมและการใช้สนามกีฬา โดย สมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมและการใช้สนามกีฬา โดย สมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่ ซึ่งมี รศ.ดร. วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ , นางอุไรวรรณ จันลาภผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา , นายอัคคะไกร มหาศรี นายกสมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ โรงแรม ดับเบิ้ลยู ทรี หาดใหญ่

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาติวเข้ม “อาสาสมัคร ท่องเที่ยว-กีฬา” (อสทก.) รองรับเปิดประเทศ เพื่อทำหน้าที่ต้อนรับ ช่วยเหลือและดูแลนักท่องเที่ยว
10 พฤษภาคม 2566

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาติวเข้ม “อาสาสมัคร ท่องเที่ยว-กีฬา” (อสทก.) รองรับเปิดประเทศ เพื่อทำหน้าที่ต้อนรับ ช่วยเหลือและดูแลนักท่องเที่ยว

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายในการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬาว่า“การจัดหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่บรรดาอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นเสมือนติดอาวุธทางปัญญาให้แก่อาสาสมัครทุกคนที่จะต้องเข้าไปทำหน้าที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเขาจะได้นำความรู้ ทักษะ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับไปใช้อย่างถูกวิธีและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยกลุ่มเป้าหมายนอกจากจะเป็นนักท่องเที่ยว นักกีฬาและบุคลากรทางทางการกีฬาแล้วอาสาสมัครเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้มีการนำเรื่องของกีฬาไปใช้ในการสร้างสุขภาวะที่เหมาะสมแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย“อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” (อสทก.)ภาษาอังกฤษเรียกว่า Tourism And Sports Volunteer : TSV เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยแก่นักท่องเที่ยวและนักกีฬาชาวต่างชาติดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงมีการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาในทุกพื้นที่ให้มีศักยภาพมากขึ้นและสามารถดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน”

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาปาฐกถาพิเศษงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.กระบี่
27 เมษายน 2566

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาปาฐกถาพิเศษงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.กระบี่

วันที่ 27 เม.ย.66 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 – 2565 ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ฟื้นประเทศไทยด้วยการท่องเที่ยว ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยว “ โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.กระบี่ ,นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬา จ.กระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าร่วม

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลศึกษา และการกีฬา ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการกีฬาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
27 เมษายน 2566

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลศึกษา และการกีฬา ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการกีฬาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับมอบหมายจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลศึกษาและการกีฬา ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกีฬาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ร่วมกับนายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ในช่วงการประชุมคณะกรรมธิการร่วม (JC) ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดและส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคี ไทย - รัสเซีย อย่างรอบด้าน อาทิ เศรษฐกิจ พลังงาน คมนาคม เกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม กีฬา และสิ่งแวดล้อม โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, Mr.Aleksey Chekunkov รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาพื้นที่ตะวันออกไกลและอาร์ติกแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, ดร. นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และนายแพทย์มีชัย อินวู๊ด ที่ปรึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

ภาครัฐ-เอกชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เดินหน้าตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566 - 2570) ตั้งเป้า สร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า และยั่งยืน
24 เมษายน 2566

ภาครัฐ-เอกชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เดินหน้าตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566 - 2570) ตั้งเป้า สร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า และยั่งยืน

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) “Tourism For Good : เที่ยวดีที่ยั่งยืน” Resilience, Sustainability, Inclusive Growth โดยมีวิทยากรจาก ททท. อพท. สสปน. อุปนายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย นายก อบต. บางกะเจ้า และผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานในคณะกรรมการ ททช. และ ภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์กว่า 400 คน ทั้งในที่ประชุม และการถ่ายทอดสดออนไลน์ ณ ห้องประชุม 106 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา Towards Songkhla MICE City & Sport City
21 เมษายน 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา Towards Songkhla MICE City & Sport City

วันที่ 21 เมษายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา “Towards Songkhla MICE City & Sport City “ต่อยอด” สงขลาไมซ์ซิตี้และสปอร์ตซิตี้” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ในการรองรับการเป็น MICE City และ Sport City ต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ดังกล่าว สู่การต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อรองรับโอกาสจากการที่จังหวัดได้รับคัดเลือกให้เป็น “เจ้าภาพร่วม” กับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี ในการจัดการแข่งขันกีฬาชีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568 โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการกองตลาดภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ ชั้น 8 โรงแรม ลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่

ททท. เปิดตัวโครงการ “วิจิตร 5 ภาค” ชวนเที่ยวชมงาน แสง สี เสียง ตระการตา ในพื้นที่จัดงานทั้ง 5 ภูมิภาค
19 เมษายน 2566

ททท. เปิดตัวโครงการ “วิจิตร 5 ภาค” ชวนเที่ยวชมงาน แสง สี เสียง ตระการตา ในพื้นที่จัดงานทั้ง 5 ภูมิภาค

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “วิจิตร 5 ภาค” เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน ผ่านการจัดกิจกรรม Event Marketing ที่อยู่ในกระแสนิยมและเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยมี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ร่วมในงานแถลงข่าวฯ ณ สุราลัย ฮอลล์ ไอคอนสยาม ชั้น 7

วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2565
19 เมษายน 2566

วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "วันนักกีฬายอดเยี่ยม" ประจำปี 2565 ในชื่องาน "58 ปี วันนักกีฬายอดเยี่ยม" จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี เมมเบอร์) รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (บีดับเบิลยูเอฟ) และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานฯ, นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นพ.มีชัย อินวู๊ด ที่ปรึกษา กกท., พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และนายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ รวมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ นักกีฬา และบุคคลในวงการกีฬา เข้าร่วม ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชประสงค์

เกาะกระดานนักท่องเที่ยวทะลัก หลังถูกจัดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลก
19 เมษายน 2566

เกาะกระดานนักท่องเที่ยวทะลัก หลังถูกจัดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลก

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ “เกาะดาน” จังหวัดตรัง ได้ถูกจัดว่าเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลก และส่งผลให้เกาะกระดานมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น ซึ่งตามปกติ เกาะกระดานมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 300 คน/วัน โดยหลังจากประกาศผลการจัดอันดับ ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 คน/วัน โดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ บนเกาะกระดานมีอัตราการเข้าพักเต็ม และมีการเข้าพักขยายไปยังเกาะมุกและเกาะลิบง นอกจากนี้ ยังมีชายหาดที่ติดอับดับอีก 4 แห่ง ได้แก่ อันดับ 9 หาดไร่เลย์ จังหวัดกระบี่ อันดับ 18 หาดฟรีด้อม (Freedom beach) จังหวัดภูเก็ต อันดับ 21 แหลมหาด เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา และอันดับ 44 อ่าวโตนด เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี “เกาะกระดาน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมที่มีกลุ่มเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 40 เกาะ ได้รับการกล่าวถึงว่า เป็นเกาะของจังหวัดตรัง ซึ่งมีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดทอดยาว ยังคงความสงบและความสวยงามของธรรมชาติ โดยมีน้ำทะเลใสและอบอุ่น แนวปะการังน้ำตื้นที่ทอดตัวเป็นแนวยาว เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมทางน้ำ อาทิ ว่ายน้ำ การดำน้ำตื้น การพายคายัค โดยมีหาดที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หาดพาราไดซ์ และหาดซันเซ็ท”

HatYai Midnight Songkran 2023
12 เมษายน 2566

HatYai Midnight Songkran 2023

วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ และเวทีการแสดงหลัก หน้าโรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่ และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมแถลงข่าวและเป็นประธานพิธีเปิด งาน HATYAI MIDNIGHT SONGKRAN 2023 “งานสงกรานต์ที่มากกว่าแค่สาดน้ำ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566 กลางเมืองหาดใหญ่ อาทิ บริเวณถนนธรรมนูญวิถี, ถนนนิพัทธ์อุทิศ, เสน่หานุสรณ์ และลานกิจกรรม GASOLINE โดยนำเสนอความสนุกของการเล่นน้ำ ผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมของไทย ผ่านทาง LIGHTING ART, MUSIC และ GASTRONOMY เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาหาดใหญ่เป็น FESTIVAL CITY เกิดการกระตุ้นการจ้างงานและเศรษฐกิจทั้งระบบ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเข้าสัมผัสประสบการณ์แห่งความสนุก กิจกรรมสงกรานต์ยามค่ำคืน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “สุขสยามสราญสุข ชื่นอุรา น่าสบาย”
10 เมษายน 2566

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “สุขสยามสราญสุข ชื่นอุรา น่าสบาย”

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “สุขสยามสราญสุข ชื่นอุรา น่าสบาย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 20 เมษายน 2566 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะการแสดงของไทย สร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาร่วมงาน เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทยที่ชาวสยามประเทศจะก้าวสู่ปีใหม่ไปพร้อมๆกัน ด้วยความสุข รอยยิ้ม ความเบิกบานใจ และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ ชั้น G บริเวณลานเมือง ไอคอนสยาม